Poti Jezusa Kristusa

+

Jezus Kristus, duhovnost in zemlja:
Kristus, njegovi prispevki k razvoju zavesti, človeštva in zemlje: samostojna informacijska stran s stališči mnogih  raziskovalnih področij in duhovnih izkušenj.

Slovensko.

.

Na internetu lahko brezplačno pridete do celotnega spisa in si ga izpišete: 

Del 1: 25 poglavij o korakih v evangelijih.

Del 2: 12 poglavij o Janezovem razodetju, & zaključno poglavje "Krščanstvo" in pripadajoča tabela.

Del 3: ostale teme, med ostalim etika, naravoslovje, zdravljenje, molitev, …

Del 4: Stara zaveza, Jezus in islam, Zaratustra, budizem, hinduizem, ...

Religija kot "povratna povezava" človeka z Bogom – na poteh z Jezusom Kristusom.

Posodobitve se nahajajo tudi na starejših straneh.

-

PDF-različica za izpis (793 kB, ca. 117 strani);
WORD-različica.

Ove stranice i različiti teološki pravci u povijesti crkve.

Kršćanska meditacija.

Pritoževanje kot možen sestavni del krščanske prakse.

 Pomoč za samopresojo pri delu z glavnimi besedili Poti Jezusa Kristusa

 

Drugi jeziki doslej : Bolj izčrpna besedila lahko preberete na pr. v hrvaški inačici.   Ali pa na drugih jezikih:  English http://www.ways-of-christ.net - se vedno posodablja ,  Deutsch - se vedno posodablja ;  , Český  , Slovenský  ,  Limba Româna  ,  Polski  ,  ostali jeziki.

 

To je domača stran. http://www.ways-of-christ.com/sl

Molitev za mir, življenje in zemljo.

Bog, moj vir, moja pomoč in moje upanje!
Združen z Jezusom Kristusom Ti zahvaljujem za vse kar prihaja od Tebe.
Oprosti mi za tisto, kar me je oddaljilo od Tebe.
Dovoli mi, da v tej tišini postanem bolj kreativen skozi Tvoj duh.

 

Pelji me tako, da drugimi ne naškodujem na njihovi poti do Tebe.
Pelji me, da drugimi lahko pomagam v Tvojem duhu.
ščiti me na moji poti*.

 

Navdihni ljudi, da odločbe o življenju in smrti predajo v Tvoje roke**.
Pomagaj tistim, ki delajo za Tvoje ustvarjanje.
Odpelji ta svet do prehoda k Tvojem najavljenem novem obdobju.***

 

*) Tukaj se lahko vključijo drugi

**) Tukaj se lahko vključijo tudi posameznosti, ki jih se potem lahko obdela skozi meditacijsko opazovanje; npr. 'prekiniti nihanje nasilja in reakcije na nasilje', 'izkoreniniti nasilje s pomočjo reševanja problemov', 'voditi miroljuben pogovor med dobronamernimi pripadniki različnih religij',... .

***) Luka 11:2, 21:31. Razodetje 11:16; ... poglej tudi Očenaš, Matej 6,7-15. Bog podeljuje ljubezen, ki mu je dana.

Sveta pisma različnih religij na začetku so poudarjala boj človeka z njegovo lastno hudo stranjo - kot Biblija tako Koran, Zend aVesta ali Bhagavadgita, ... ne pa zunanje vojne. To se je pozneje v marsičem zapostavljalo ali napačno interpretiralo. Danas obstojajo prizadevanja, da se na tak način ustvarjena etična skupnost religij zoperstavi propadanju vrednot naše egoistične civilizacije. Pri tem religije ohranjajo svoje razlike.

Molitev, življenje in delo v istem duho sodijo skupaj, oboje se medsebojno podpira.

 

(2) Obširno glavno besedilo v nekaterih drugih jezikih vsebuje poglavja: Del 1: Uvod v pomen in uporabo tega besedila z metodičnimi navodili za meditacijo in dr.; "V začetku je bila Beseda" "in Beseda je človek postala"; Jezus Nazarečan: njegovo rojstvo; z dodatno stranjo o preporodu v krščanskem pomenu; Ali se nekaj značilnega nahaja v Jezusovih mladeniških letih?; Pripomba ob razpravah o "dva dečka Jezusa"; O krstu na reki Jordan po Janezu Krstniku; z dodatno stranjo: Pripombe o sodobnem krstu; Tišina v puščavi; Preizkušnje; Svatba v Kani; (Krščanska stališča do seksualnosti, simpatiji, podoživljanju in ljubezni); "Sveti trud" (in stališča do emocij); O besedi na gori (s stališči do razumevanja); Preobrazba Kristusa na gori Tabor; Vprašanje "čudes"; Lazarjevo vstajenje; "Ovce"; Kristus in umivanje nog; in maziljenje v Betaniji (pomembna stališča krščanske duhovnosti); Poslednje večerja, prijetje in bičanje; Kronitev s trnovo krono in pozdravni govori; Križanje in pogreb z navodili iz krščanske mistike; Vprašanje praznega groba, "odhoda v pekel ali raj"; Vstajenje; Vnebohod; Dušni dan; Jezusova slika. Del 2: Razodetje po Janezu; O pristopih k prerokbam; O vsebinah apokalipse po Janezu: Sedem cerkva - z dodatno stranjo o današnjih cerkvah oziroma teoloških smereh in o ekumeni; Sedem pečatov; Sedem trobent; "Sedem gromov" in dve priči; Žena in zmaj; Sedemglava zver iz morja; Zver z dvema rogovoma iz zemlje; "Sedem čaš Božjega srda" in padec "Babilona" ...Vrnitev Kristusa; (Resnično) "1000-letno kraljestvo"; "Novo nebo", nova zemlja in "Novi Jeruzalem"; Zaključno poglavje: Krščanske lastnosti; Preglednica: Krščansk stališče - "Na svetu, toda ne od sveta", "Tretja pot", navodila o kvaliteti opisov, tiskani izdaji, in pravicah; elektronski obrazec. Del 3 ostale teme: Molitev za mir, življenje in zemljo; Temelji etičnih vrednosti; Kratek popravek sodobnih »zgodb, ki povedo vse o Jezusu«; Naravoslovje in vera v Boga; Jezus in vprašanja o prehrani; Jezus Kristus in zdravljenje – tudi danes; O krščanskem blagoslavljanju; Pritoževanje kot možen sestavni del krščanske prakse; Krščanska pot do obravnave življenjskih dogodkov; Krščanska stališča do gospodarstva in socialnih vprašanj; Krščanska stališča do družbe in politike; Filozofija in krščanstvo - komentar o Habermasovem govoru „Vera in znanje"; .Krščanska stališča do ekoloških vprašanj; Nerojeno življenje; ... Del 4: Stara zaveza, judovstvo in Jezus Kristus; Zaratustra; Jezus Kristus in islam; Jezus Kristus in budizem; Jezus Kristus in hinduizem; Splošna stališča do naravnih religij; ...

Pripomba: avtorske pravice, E-mail

Izjava o varstvu podatkov


Biblija